Монос Хүнс ХК | Эрүүл энхийн төлөө

“МОНОС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД

 • ТУЗ-ын дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг томилох тогтоол.pdf

  PDF татах
 • Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн тайлан.pdf

  PDF татах
 • Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрын тогтоол.pdf

  PDF татах
 • ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам.pdf

  PDF татах
 • Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам.pdf

  PDF татах
 • Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журам.pdf

  PDF татах
 • Эрсдэлийг удирдах журам.pdf

  PDF татах
 • Санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам.pdf

  PDF татах
 • Дотоод аудитын дүрэм.pdf

  PDF татах
 • 2022 оны санхүүгийн хөндлөнгийн аудит сонгон шалгаруулах тогтоол.pdf

  PDF татах
 • Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажил.pdf

  PDF татах
 • КЗК-ийн хэрэгжилтийн тайлан-20230930.pdf

  PDF татах
 • ТУЗ-ийн тогтоол 2024.02.16.pdf

  PDF татах
 • Монос Хүнс ХК Дүрмийн өөрчлөлт 2024.pdf

  PDF татах
 • ТУЗ Дүгнэлт 2023.pdf

  PDF татах
 • ТУЗ төсөв 2024.pdf

  PDF татах