fbpx

Хөрөнгө оруулагчдад

 

Монос Хүнс компани нь компанийнхаа нийт хувьцааг 30% буюу 122,655,128 ширхэг  энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэн, олон нийтэд санал болгож, нийт 3669 хувьцаа эзэмшигчдээс 10,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлж байсан хэмжээнээс 23 хувиар давж амжилттай биелүүлсэн юм. Ийнхүү IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хүмүүс эзэмшиж байна.

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

 

Хувьцаа эзэмшигчЭзэмшиж буй хувьцааны тооЭзэмшлийн хувь
Л.Хүрэлбаатар286,195,300

70%

Олон нийт122,655,12830%
Нийт408,850,428100%

 

Монос Хүнс ХК нь ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих зорилготойгоор Монгол орны хөрсөнд ургасан эмийн ургамлын түүхий эдийг ашиглан амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг хүнс болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг билээ.

Монос Хүнс ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэх, тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох болон удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

Гүйцэтгэх захирлын дэргэд албадын дарга нараас бүрдсэн менежментийн баг ажиллаж байна.

 

Aгваандоржийн ОТГОНДАРЬ 

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

Пүрэвсүрэнгийн ТОДРОЛ 

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

Үзүүлэлт /мянган төгрөг/2019.12.312020.12.31
ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Бараа материал1,600,4572,466,268
Урьдчилж төлсөн төлбөр 584,034468,313
Худалдааны болон бусад авлага 1,791,6101,331,293
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө1,056,2195,095
Нийт эргэлтийн хөрөнгө5,040,0004,577,094
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өмч, барилга, тоног төхөөрөмж 13,759,5827,761,594
Биет бус хөрөнгө 1,990,5212,426,223
Хөрөнгө ашиглах эрх 172,107
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 37,13310,710
Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө 15,959,34310,198,527
Нийт хөрөнгө 20,999,34314,775,622
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ
Өр төлбөр 
Богино хугацаат өр төлбөр 
Худалдааны болон бусад өглөг 1,169,073987,231
Гэрээний өр төлбөр4,17415,788
Орлогын татварын өглөг55,464112,082
Түрээсийн өр төлбөр-БХ113,270
Зээл болон өр төлбөр 376,2701,083,954
Нийт богино хугацаат өр төлбөр1,718,2472,199,054
Урт хугацаат өр төлбөр
Түрээсийн өр төлбөр-УХ65,886
зЭЭЛ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР-Урт хугацаат3,334,3464,673,846
Нийт урт хугацаат өр төлбөр3,400,2324,673,846
Нийт өр төлбөр5,118,4786,872,901
Өмч 
Хувьцаат капитал2,318,1821,622,727
Нэмж төлөгдсөн капитал6,835,733
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл4,102,1274,908,365
Хуримтлагдсан ашиг2,624,8231,371,628
Нийт өмч15,880,8647,902,720
Нийт өр төлбөр ба өмч20,999,34314,775,622

 

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 1035 сая төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 51% өссөн.

 

Л.ХҮРЭЛБААТАР

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

МОНОС ГРУППИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

 

A.OTГОНДАРЬ

ТУЗ–ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

 

Х.АНАНД 

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

СТРАТЕГИ, БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

 

Х.СОЛОНГО

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ГРУПП ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

 

 

 

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ГРУПП ХХК САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ

 

 

 

Б.ГАНТУЛГА

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА

 

Б.ДОЛГОРМАА

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

БОДЬ ИНТЕРНЭЙШЛ САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ

 

 

Ч.ЧИНЗОРИГ

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ТАНДЕМ ГЛОБАЛ ЛОЖИСТИК МОНГОЛИА ХХК ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

 

Ч.БАТТОГТОХ

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

АШУҮИС ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧ

 

 

ХУВЬЦААНЫ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

 

Байгууллагын нэрМонос Хүнс ХКГоломт Капитал ҮЦК ХХК
Утас  7777-35257012-1530
Вэбwww.monosfoods.mnwww.golomtcapital.com